Kanserin Belirtileri Nelerdir?

Kanserin erken teşhis edilebilmesi açısından kanser belirtilerini bilmek ve akılda tutmak çok mühimdir. Yine de belirtilerin birine ya da birkaçına sahip olmak bir kişinin kesinlikle kanser olduğu anlamına gelmemektedir.

Tahmin edilebileceği gibi kanserin türleri vardır ve farklı türlerdeki kanserlerin farklı belirtileri olabilmektedir. Örneğin cilt tümörleri sarılık ya da kızarıklık yaratabilir sık sık benlerde ve siğillerde boy ve renk değişikliği gözlemlenmektedir. Mesane kanseri ya da kalın bağırsak kanseri gibi boşaltım bölgesi hastalıklarında ise idrar ve dışkı şekil ve süreçlerinde değişiklik görülmesi beklenmektedir. Birçok kanserin erken evrelerinde ortaya çıkan kimi ortak belirtiler ise beklenmedik kanama, ağrı, halsizlik ve ateş yükselmesi olarak sayılabilir. Kimi durumlarda bu belirtilere öksürük ya da beklenmedik kilo kaybı gibi durumlar da eşlik edebilmektedir.

Sonuç olarak kanser belirtileri çok çeşitlidir ve özelikle ilk evrelerde sıradan rahatsızlıklar ile karıştırılırlar. Bu sebeple geçmeyen inatçı semptomları göz ardı etmemek gerekir. Özellikle de bu rahatsızlıklar birlikte hareket ediyor ve farklı sıkıntıları da beraberinde taşıyorsa.

Hastalıklarda Erken Teşhisin Önemi

Günümüzde tıp teknoloji ve bilgisinin geldiği noktada pek çok hastalığa çare bulunabilmektedir. Tedavisi imkansız olduğu düşünülen hastalıklar dahi bugün cerrahi müdahaleler ve ilaç tedavileri ile sona erdirilebilmektedir. Fakat bunu sağlamak için gereken en önemli durum erken teşhistir. Erken teşhis bir hastalığın başlangıç aşamasında yani ilk evrelerinde fark edilerek yakalanması demektir. Özellikle kanser gibi hızlı ilerleyen ya da tedavisi zahmetli olan hastalıklarda bu çok önemlidir.

Pek çok kampanya ve kamuoyu bilinçlendirme çalışması sayesinde erken teşhisin önemi artık oldukça yaygınlaştırılmıştır. Dolayısı ile erken teşhisin hastanın bilincinde yattığını söylemek yanlış olmaz. Kişinin vücudunu tanıması, sağlığını koruması, sık sık kendini dinlemesi ve muayene etmesi, düzenli olarak ise genel muayene olması erken teşhisi gerçekleştiren durumlardır. Farkındalığın olmadığı, boş verilen durumlarda çok daha zahmetsiz işleyebilecek süreçler acılı ve stresli hale gelmektedir. En önemlisi de kimi zaman çok geç oluncaya kadar harekete geçilememesidir. Bu sebeple bugün motto haline gelmiş olan “Erken teşhis hayat kurtarır” sözünü hatırlamak gereklidir.

Akciğer Kanseri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İnsan vücudu oksijen ihtiyacını akciğerler yolu ile sağlar. Akciğer hücreleri de diğer hücreler gibi bölünerek çoğalır. Akciğerde kanser ise bu hücrelerin gerek olmadığı halde kontrolsüz şekilde çoğalması yolu ile oluşur. Sonuçta akciğerde bir tümör oluşmuş olur. İlk evrelerde hücreler bulunduğu ortama yerleşir ve giderek büyür fakat sonraki aşamalarda diğer dokulara hatta dolaşım yolu ile diğer alanlara yayılabilmektedir.
Bu sebeple akciğer kanserini atlatabilmenin en önemli gerekliliklerinden biri hastalık henüz erken bir evredeyken yakalamaktır. Buna kanserde erken tanı denmektedir ve aşamaların ne kadar başında ise tedavi o kadar rahat yapılır. Dolayısı ile iyileşme şansı daha yüksek olacaktır. Akciğer kanserleri büyük oranda küçük hücreli dışı akciğer kanseri olarak görülür. Daha seyrek görülen küçük hücreli kanser ise daha hızlı bir şekilde ilerlemektedir.
Tütün ürünleri tüketmek, verem geçirmek, zararlı gazlara uzun süre maruz kalmak, daha önce (akciğer) kanseri geçirmiş olmak kişileri risk grubuna koymaktadır. Bu bireyler toplumun geri kalanından daha dikkatli olmalıdır.